Αποτελέσματα υπηρεσίας υποστήριξης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας
FutureEnterprise – FP7
Παρουσίαση έργου FutureEnterprise, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)
Υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων
Πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές αποστολές των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε εκθέσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού
Υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων καινοτομίας
Δρόμοι Κρασιού Αθήνας
Με τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιουργήθηκε το επιχειρηματικό δίκτυο «Δρόμοι του κρασιού Αθήνας»
Επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM"
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM" με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Επιχειρηματική συνάντηση διαχείρισης ακινήτων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 17/2/2015, η επιχειρηματική συνάντηση του Δικτύου Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων (CRECOS), με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Βράβευση της nutrINsider ως app για το 2015
H nutrINsider βραβεύτηκε ως app της χρονιάς 2015 στο Infocom Mobile World
Oι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Οι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας - Wines of Athens βραβεύτηκαν στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Xρυσό βραβείο για το ελαιόλαδο Eirini Plomariou
Το Βιολογικό αφιλτράριστο μονοποικιλιακό Ελαιόλαδο Eirini Plomariou απέκτησε ένα ακόμη Xρυσό βραβείο στην Έκθεση “The Copenhagen International Olive Oil Awards/Competition”.
Πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής του CluBE με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στην EUBCE 2015
Επιχειρηματική Συνάντηση «Δημιουργώντας Επιχειρηματικά Δίκτυα στην Πόλη - Agora of Pandrossou»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρηματική συνάντηση για το cluster "Agora of Pandrossou"

Αντικείμενο του Παραδοτέου Α είναι να αποτελέσει τη θεωρητική βάση και να προσδιορίσει το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη καθώς και το σχέδιο δράσης για την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ. Το παραδοτέο αυτό αναπτύσσεται σύμφωνα με τις Εργασίες 1 - 4 όπως αυτές διατυπώνονται στη με αριθμό διακήρυξης 05/2012 προκήρυξη του Έργου.

Το πρώτο παραδοτέο συγκροτείται από έξι διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης του ορισμού της καινοτομίας και αποτύπωσης των διαφόρων κατηγοριοποιήσεων της. Στη δεύτερη ενότητα αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση αναφορικά με τη χρήση καινοτομικών επιχειρηματικών και παραγωγικών καινοτομιών από ελληνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην τρίτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγική επισκόπηση και συγκεντρωτική παρουσίαση δεδομένων και αξιολογικών εκθέσεων αναφορικά με φορείς, πολιτικές, προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης της καινοτομίας. Στη τέταρτη ενότηταγίνεται μια αναλυτική καταγραφή φορέων παροχής καινοτομίας, ενώ στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται καλές πρακτικές ενίσχυσης της καινοτομικής δραστηριότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και προτάσεων πολιτικής. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με μια ενότητα αφιερωμένη σε συμπεράσματα και συζήτηση όπου συνοψίζονται τα ευρύματα της μελέτης που έλαβε χώρα στα πλαίσια αυτού του παραδοτέου.

Αντικείμενο του Παραδοτέου Β είναι αφενός να διαμορφώσει θέσεις/ προτάσεις πολιτικής της ΓΣΕΒΕΕ αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων στον τομέα της καινοτομίας στη μικρή επιχείρηση και αφετέρου να αποτελέσει το τελικό σχέδιο πρότασης για τη δημιουργία και λειτουργία εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μηχανισμού σύζευξης και υποστήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με την καινοτομία με τον τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών».

Αντικείμενο του Παραδοτέου Γ είναι να αποτελέσει τη θεωρητική βάση και να προσδιορίσει το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη καθώς και το σχέδιο δράσης για την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ. Το παρόν τεύχος συγκροτείται από έξι διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία της έρευνας πεδίου. Πιο αναλυτικά, σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία και αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας πεδίου (Qualitative Field Research) και της ποσοτικής έρευνας (Quantitative Research). Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της αρχικής (διερευνητικής) ποιοτικής έρευνας. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα από τις εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις (Focus Groups). Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Στην Πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της τελικής (επιβεβαιωτικής) ποιοτικής έρευνας. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την έκτη ενότητα η οποία είναι αφιερωμένη σε συμπεράσματα και συζήτηση όπου συνοψίζονται τα ευρήματα της μελέτης που έλαβε χώρα στα πλαίσια αυτού του παραδοτέου.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Αρχεία
Download this file (IME_GSEEVE_DEl2_paradoteo_a.pdf)Παραδοτέο Α2050 Kb20 Ιούνιος 2013
Download this file (IME_GSEEVE_DEl_3_paradoteo_b.pdf)Παραδοτέο Β1075 Kb20 Ιούνιος 2013
Download this file (IME_GSEEVE_DEl_3_paradoteo_g.pdf)Παραδοτέο Γ - Εμπειρική έρευνα272 Kb20 Ιούνιος 2013

Joomla Template by Joomla51.com