Αποτελέσματα υπηρεσίας υποστήριξης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας
FutureEnterprise – FP7
Παρουσίαση έργου FutureEnterprise, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)
Υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων
Πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές αποστολές των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε εκθέσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού
Υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων καινοτομίας
Δρόμοι Κρασιού Αθήνας
Με τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιουργήθηκε το επιχειρηματικό δίκτυο «Δρόμοι του κρασιού Αθήνας»
Επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM"
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM" με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Επιχειρηματική συνάντηση διαχείρισης ακινήτων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 17/2/2015, η επιχειρηματική συνάντηση του Δικτύου Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων (CRECOS), με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Βράβευση της nutrINsider ως app για το 2015
H nutrINsider βραβεύτηκε ως app της χρονιάς 2015 στο Infocom Mobile World
Oι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Οι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας - Wines of Athens βραβεύτηκαν στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Xρυσό βραβείο για το ελαιόλαδο Eirini Plomariou
Το Βιολογικό αφιλτράριστο μονοποικιλιακό Ελαιόλαδο Eirini Plomariou απέκτησε ένα ακόμη Xρυσό βραβείο στην Έκθεση “The Copenhagen International Olive Oil Awards/Competition”.
Πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής του CluBE με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στην EUBCE 2015
Επιχειρηματική Συνάντηση «Δημιουργώντας Επιχειρηματικά Δίκτυα στην Πόλη - Agora of Pandrossou»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρηματική συνάντηση για το cluster "Agora of Pandrossou"

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσεγγίζει την «καινοτομία» υπό την ευρύτερη έννοια, ως μια διαδικασία που καταλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και διατρέχει την τεχνολογική και οργανωτική ικανότητα, τις επιχειρησιακές πρακτικές και τα επιχειρηματικά υποδείγματα καθώς και τις σχέσεις των επιχειρήσεων με το ευρύτερο σύστημα καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει σχεδιάσει συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας, οι οποίες αναπτύσσονται με προσανατολισμό:

  • στη διάχυση γνώσης και πληροφόρησης προς τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για θέματα καινοτομίας,

  • στην ανάλυση αναγκών των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των διαδικασιών παραγωγής και διάχυσης τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών,

  • στην τεχνολογική διαμεσολάβηση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας καθώς και

  • στην υποστήριξη των δι-επιχειρησιακών συνεργασιών και δικτυώσεων.

Οι δράσεις υποστήριξης αφορούν τόσο την ενημέρωση και την επιμόρφωση όσο και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού πραγματοποιείται μέσα από την έκδοση οδηγών και εγχειριδίων, την δημιουργία ενημερωτικών video, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων κ.α. Επιπλέον, υλοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με: α) παρουσίαση και κατανόηση βασικών και σύγχρονων σχετικών εννοιών, β) παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης της καινοτομίας και γ) ανάδειξη και ανάλυση καλών πρακτικών εφαρμογής καινοτομιών και διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται τόσο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και σε ομάδες επιχειρήσεων και επιχειρηματικά δίκτυα. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για μεμονωμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνει πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, από εξειδικευμένους συμβούλους, μέσα από την προετοιμασία και την εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας. Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεργασιών και των συνεργατικών σχηματισμών παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και «έξυπνων επιχειρηματικών δικτύων». Τέλος, το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών ολοκληρώνουν η ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και η διαμεσολάβηση καινοτομίας με την οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων/επισκέψεων.

Joomla Template by Joomla51.com